O konferencji

banner_przedstawiciele_2011

Szanowni Państwo,

Już po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową:

„Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości”

w dniach 28 – 29 września 2017 r

Tegoroczna konferencja towarzyszy obchodom Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Celem konferencji WTIKP jest wymiana poglądów oraz wyników badań naukowych z obszaru zastosowań wiedzy i technologii informacyjnych w kreowaniu przedsiębiorczości. W tematyce konferencji zwrócono uwagę na wspomaganie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy i nowoczesnych rozwiązań ICT. Głównymi obszarami, które staną się tematami poszczególnych sesji konferencyjnych oraz publikacji są:

  • Zarządzanie wiedzą – metody, techniki, narzędzia i zastosowania
  • Współczesne koncepcje zarządzania w kreowaniu przedsiębiorczości
  • Zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy
  • Strategie i modele e-przedsiębiorczości
  • Innowacje w przedsięwzięciach gospodarczych
  • Przedsiębiorczość w organizacjach sieciowych
  • Systemy informacyjne we wspomaganiu zarządzania
  • Transfer nowoczesnych technik i metod zarządzania do organizacji non-profit
Partnerzy konferencji Patronat honorowy
 
partnerzy
 honorowi

sponsorzy