Witamy!

Zdjęcia z konferencji 2022

http://konferencja.czest.pl/galeria-2022/


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Olsztynie koło Częstochowy oraz on-line

w dniach 6 – 7 października 2022 r.

Organizatorami tego wydarzenia są Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych w środowisku biznesowym, administracji państwowej i samorządowej oraz akademickim. Tematyka obrad będzie ukierunkowana między innymi na zagadnienia takie jak:

  • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania cyfrowej transformacji biznesu i administracji
  • Zasoby informacji, wiedzy i ICT w zarządzaniu organizacją
  • Przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność w dobie transformacji cyfrowej
  • Aspekty społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, kulturowe zastosowań ICT w organizacjach
  • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
  • Kierunki i perspektywy zastosowań rozwiązań Big Data, mediów społecznościowych, chmury obliczeniowej, mobilności
    i innych w działalności organizacji