Kalendarium

 • 11 sierpnia 2023r. Przedłużono do 15 września 2023r. – wniesienie opłaty 
 • 11 sierpnia 2023r. Przedłużono do 15 września 2023r.– ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów
 • 1 września 2023r. Przedłużono do 24 września 2023r.– recenzje artykułów, kwalifikacja do wystąpień w trakcie obrad konferencyjnych
 • 30 września 2023 – przygotowanie artykułów do publikacji w wybranych czasopismach lub w monografii
 • 5 – 6-października 2023r. – obrady Kongresu i Konferencji

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny wynosi 1450,00 zł  (1350 zł dla członków NTIE) i obejmuje:

 • dwudniowy, stacjonarny udział w obradach konferencyjnych
 • 1 nocleg 5/6 października
 • 1 śniadanie
 • 2 obiady
 • uroczystą kolację
 • 1 egzemplarz monografii konferencyjnej

Opłata konferencyjna za udział zdalny wynosi 250,00 zł i obejmuje:

 • dwudniowy, zdalny udział w obradach konferencyjnych
 • 1 egzemplarz monografii konferencyjnej

Wpłaty:

79 8980 0009 2011 0032 1378 0001

Stowarzyszenie Menedzerów Jakości i Produkcji
ul. Armii Krajowej 19b, lok. 504z
42-218 CZĘSTOCHOWA

Z dopiskiem WiTIwKP imię i nazwisko uczestnika