Kalendarium

  •  1 września 20 września 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów
  • 1 września 2022 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • 16 września 2022 r. – recenzje artykułów
  • 23 września 2022 r. – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów
  • 6-7 października 2022 r. – obrady konferencji