Kalendarium

 • 1 czerwca 2024r. – termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów
 • 15 czerwca 2024r. – recenzje artykułów
 • 30 czerwca 2024r. – wniesienie opłaty
 • 30 czerwca 2024r. – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów
 • 31 lipca 2024r. – termin nadsyłania zgłoszeń udziału i artykułów
 • 20 sierpnia 2024r. – recenzje artykułów
 • 30 sierpnia 2024r. – wniesienie opłaty
 • 30 sierpnia 2024r. – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów
 • 10- 11 października 2024r. – obrady Konferencji

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny wynosi 1550,00 zł (1450 zł dla członków NTIE).

Opłata obejmuje:

 • udział w obradach 10-11 października 2024r.
 • 2 obiady, 1 śniadanie 1 uroczystą kolację,
 • jeden nocleg,
 • udział w imprezach towarzyszących
 • egzemplarz monografii konferencyjnej.

Koszty uczestnictwa (w trybie zdalnym)
w konferencji wynoszą 250 zł.

Opłata obejmuje:

 • dwudniowy udział w obradach
 • egzemplarz monografii konferencyjnej

Wpłaty:

79 8980 0009 2011 0032 1378 0001

Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji
ul. Armii Krajowej 19b, lok. 504z
42-218 CZĘSTOCHOWA

Z dopiskiem WiTIwKP imię i nazwisko uczestnika