Kontakt

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Turek

Zastępcy przewodniczącego:

  • dr hab. Paula Bajdor
  • dr inż. Ilona Pawełoszek

Członkowie:

  • dr inż. Damian Dziembek
  • dr inż. Andrzej Chluski
  • dr inż. Aleksandra Grabińska
  • dr Aleksandra Ptak
  • dr Tomasz Lis
  • dr Cezary Stępniak
  • dr Leszek Ziora

 

kontakt@konferencja.czest.pl

Katedra Informacyjnych Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 19B
42-202 Częstochowa