Kontakt

Komitet organizacyjny:

  • dr inż. Tomasz Turek – przewodniczący
  • dr Paula Bajdor
  • dr inż. Andrzej Chluski
  • dr inż. Damian Dziembek
  • dr Aleksandra Grabińska
  • dr inż. Ilona Pawełoszek
  • dr Cezary Stępniak
  • dr Leszek Ziora

kontakt@konferencja.czest.pl

Katedra Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa

Przew. komitetu organizacyjnego:
tt