Kontakt

Komitet organizacyjny:

    Przewodniczący dr inż. Tomasz Turek
    Zastępca przewodniczącego dr inż. Ilona Pawełoszek

  • dr Paula Bajdor
  • dr inż. Andrzej Chluski
  • dr inż. Damian Dziembek
  • dr Cezary Stępniak
  • dr Leszek Ziora

kontakt@konferencja.czest.pl

Katedra Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa