Kontakt

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: dr inż. Tomasz Turek

Zastępcy przewodniczącego:

dr inż. Ilona Pawełoszek

dr Paula Bajdor

Członkowie:

dr inż. Damian Dziembek

dr Cezary Stępniak

dr inż. Andrzej Chluski

dr inż. Aleksandra Grabińska

dr Ewa Moroz

dr Anna Zelga-Szmidla

dr Agata Kielesińska

 

kontakt@konferencja.czest.pl

Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekosystemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 19B
42-202 Częstochowa