Publikacja

Ważne terminy:

  • 15 kwietnia – termin nadsyłania artykułów i zgłoszeń (wszystkie terminy przedłużone o 1 miesiąc)
  • 15 maja – recenzje artykułów
  • 30 maja – wniesienie opłaty
  • 30 maja – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów

Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 25 tys. znaków. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w następujących pozycjach:

  • „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” – artykuły w języku polskim i angielskim (7 punktów),
  • „Business Informatics” – artykuły w języku angielskim i polskim (12 punktów),
  • „Polish Journal of Management Studies” – artykuły w języku angielskim (9 punktów),
  • „Przegląd Organizacji” – artykuły w języku polskim (13 punktów),
  • monografia w języku polskim.

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl

Wszelkie pytania do organizatorów proszę kierować na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl lub telefonicznie:

dr inż. Damian Dziembek – nr_DD
 dr Paula Bajdor –  nr_PB

Pliki do pobrania: