Publikacja

  • Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA), https://pea-journal.eu/, (70 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.

  • Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Services, http://empas.pb.edu.pl/, (70pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.

  • Artykuł naukowy w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”, (40 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.

  • Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informatics, (20pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.

  • Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie” (20pkt) https://znz.pcz.pl/ – bez dopłaty.

  • Monografia konferencyjna „Transformacja Cyfrowa w Biznesie: Sztuczna Inteligencja, Blockchain i IoT jako katalizatory zmian” – bez dopłaty

 


Procedura zgłaszania artykułów/rozdziałów do publikacji:

  1. Prosimy o przesyłanie artykułów w pierwszej kolejności na adres: kontakt@konferencja.czest.pl, z informacją o planach publikacyjnych (tytuł wybranego czasopisma).
  2. Wstępne recenzje decydują o przyjęciu artykułu do prezentacji w trakcie obrad konferencyjnych.
  3. Autorzy artykułów indywidualnie procedują wysłanie artykułu do wybranego czasopisma.