Publikacja

  • Rozdział w monografii „Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem” lub
    w monografii „Dylematy współczesnej informatyki ekonomicznej. Teoria i praktyczne zastosowania” wydanych w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej w 2021r. – język polski lub angielski (20 pkt.) – dopłata 500zł.
    >>> Wymogi edycyjne monografia <<<
  • Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie” (5 pkt.) https://zim.pcz.pl/znwz/strona-glowna.htmlbez dopłaty
  • Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA), https://pea-journal.eu/, (40 pkt.) – dopłata 200 Euro.
  • Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informatics, http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21, (20pkt.) – dopłata 800zł., lub publikacja bezpłatna, gdy współautor jest z zagranicy.
  • Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Services, http://www.empas.pb.edu.pl/, (40pkt.) – w zależności od cyklu wydawniczego w 2021r. bez dopłaty, w 2022r. będą wprowadzone opłaty.
  • Artykuł naukowy w czasopiśmie Problemy Zarządzania (40 pkt) w kolejnych numerach 2022 r.   https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGEbez dopłaty

 

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl