Publikacja

  • Rozdział w monografii „Przedsiębiorczość i konkurencyjność w dobie transformacji cyfrowej” wydanej w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej, (20 pkt) – dopłata 600 zł.
  • Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie” (20pkt) https://znz.pcz.pl/ – bez dopłaty.
  • Artykuł naukowy w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”, (40 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA)https://pea-journal.eu/, (70 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informaticshttp://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21, (20 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Serviceshttp://www.empas.pb.edu.pl/, (70 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Special Issue „Transition to Sustainable Energy System for Smart Cities and Industries” Energies, (140 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma, termin do 30.09.2022 r.
  • Special Issue  “Smart Technologies in the Management and Development of Cities and Business”, Energies, (140 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma, https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/5SE8B62CD4