Publikacja

Ważne terminy:

 • 30 sierpnia – termin nadsyłania artykułów i zgłoszeń
 • 15 września – recenzje artykułów
 • 15 września – wniesienie opłaty
 • 15 września – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów

Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 25 tys. znaków. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w następujących pozycjach:

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie”
 • Rozdział w monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej – język polski lub angielski
  Prosimy o przygotowywanie tekstów tematycznie nawiązujących do tytułów monografii:
  - „Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy”
  - „Technologiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”
 • Czasopismo Business Informatics, płatne dodatkowo, szczegóły na stronie wydawnictwa: http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21
 • Rozdział w monografii Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems wydanej przez wydawnictwo Springer (seria Studies in Computational Intelligence), płatne dodatkowo około 450 zł po przyjęciu monografii do druku.

Zakres tematyczny monografii:

 • Machine learning (including deep learning)
 • Cognitive technologies
 • Internet of Things
 • Cyber security (Blockchain)
 • New technologies for information and knowledge processing
 • Big Data and analytics
 • New technologies for business processes supporting, simulation and improving
 • Horizontal and vertical system integration
 • Augmented reality

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl

Wszelkie pytania do organizatorów proszę kierować na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl

Pliki do pobrania: