Publikacja

 • Rozdział w monografii „Innowacyjne przedsiębiorstwo w czasach transformacji cyfrowej” (20 pkt) – bez dopłaty. Wymogi edycyjne szablon_monografia
 • Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzaniehttps://znz.pcz.pl/, (40 pkt) – bez dopłaty.
 • Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA)https://pea-journal.eu/, (200 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”, https://przegladorganizacji.pl/, (140 pkt)– dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informaticshttp://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21, (20 pkt), dodatkowo płatny wg cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Serviceshttp://www.empas.pb.edu.pl/, (140 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie European Management Studies (Problemy Zarządzania) https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE,  (70 pkt).
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Sustainability, Special Issue: Customer Perceptions of Sustainability in E-Commerce Practice, https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/8G8SG8BG33, (100 pkt.), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Energies, Special Issue: Sustainable Development of Energy Systems and Economies: Modern Technologies and Responsible Use of Energy Resources, https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/N6G07P5QFS, (140 pkt.), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR) (70 pkt) – bez dopłaty
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Journal of Banking and Financial Economics (100 pkt) – bez dopłaty
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets (JMCBEM) (70 pkt) – bez dopłaty
 • Artykuł naukowy w Studia i Materiały (70 pkt) – bez dopłaty
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies I (70 pkt) – bez dopłaty

Procedura zgłaszania artykułów/rozdziałów do publikacji:

 1. Prosimy o przesyłanie artykułów w pierwszej kolejności na adres: kontakt@konferencja.czest.pl, z informacją o planach publikacyjnych (tytuł wybranego czasopisma).
 2. Wstępne recenzje decydują o przyjęciu artykułu do prezentacji w trakcie obrad konferencyjnych.
 3. Autorzy artykułów indywidualnie procedują wysłanie artykułu do wybranego czasopisma.