Publikacja

Termin nadsyłania artykułów został przedłużony do 22 września

Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 25 tys. znaków. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w następujących pozycjach:

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie”
 • Rozdział w monografii wydanej w Wydawnictwie Naukowym Politechniki Częstochowskiej – język polski lub angielski
  Prosimy o przygotowywanie tekstów tematycznie nawiązujących do tytułów monografii:
  - „Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy”
  - „Technologiczne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”
 • Czasopismo Business Informatics, płatne dodatkowo, szczegóły na stronie wydawnictwa: http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21
 • Rozdział w monografii Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems wydanej przez wydawnictwo Springer (seria Studies in Computational Intelligence), płatne dodatkowo około 450 zł po przyjęciu monografii do druku.

Zakres tematyczny monografii (15 do 18 stron):

 • Machine learning (including deep learning)
 • Cognitive technologies
 • Internet of Things
 • Cyber security (Blockchain)
 • New technologies for information and knowledge processing
 • Big Data and analytics
 • New technologies for business processes supporting, simulation and improving
 • Horizontal and vertical system integration
 • Augmented reality

Artykuły do monografii Springer “Towards Industry 4.0 – current challenges in information systems” prosimy przesyłać za pośrednictwem systemu EasyChair -> https://easychair.org/conferences/?conf=kie2019

Więcej informacji o monografii Springer na stronie -> http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/springer/

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl

Wszelkie pytania do organizatorów proszę kierować na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl

Pliki do pobrania: