Publikacja

  • Artykuł naukowy w: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej „Zarządzanie” (20pkt) https://znz.pcz.pl/ – bez dopłaty.
  • Artykuł naukowy w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”, (40 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: Production Engineering Archives Journal (PEA)https://pea-journal.eu/, (70 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: czasopismo Business Informaticshttp://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21, (20 pkt), dodatkowo płatny wg cen czasopisma.
  • Artykuł naukowy w: Engineering Management in Production and Serviceshttp://www.empas.pb.edu.pl/, (70 pkt), dodatkowo płatny wg. cen czasopisma.