Publikacja

Minimalna objętość artykułów to około 20 tys. znaków, a maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 25 tys. znaków. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję mogą zostać opublikowane w:

  • „Zarządzanie” Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania, Politechnika Częstochowska (7 pkt),
  • “Polish Journal of Management Studies” (9 pkt),
  • “Business Informatics” (12 pkt) – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • „Przegląd Organizacji” (13 pkt),
  • monografia w języku polskim,
  • monografia w języku angielskim

Zgłoszenia udziału w konferencji będzie można dokonywać za pośrednictwem formularza on-line.

Artykuły oraz wszelkie pytania do organizatorów proszę kierować na adres e-mail: kontakt@konferencja.czest.pl