Program

Szanowni Państwo,

Poniżej wstępny program obrad konferencyjnych.

Sesja posterowa odbędzie się w zarówno w trybie stacjonarnym jak i online.

Uczestników sesji w trybie stacjonarnym proszę o przygotowanie plakatów w rozmiarze co najmniej A2 (420×594).

Uczestników wirtualnej sesji posterowej proszę o przygotowanie prezentacji w programie Power Point. Prezentację 4-5 slajdów proszę przesłać na adres: damian.dziembek@pcz.pl do dnia: 3 października br. (poniedziałek). Na każdym slajdzie, w stopce, proszę umieścić tytuł prezentacji oraz autorów. Prezentacje będą wyświetlane, nie tylko w czasie sesji posterowej ale także w czasie przerw w obradach.

Proponowana struktura plakatów oraz prezentacji: tytuł prezentacji, autorzy, wskazanie luki badawczej, cel/cele, hipoteza/hipotezy badawcze, teza/tezy, procedura badawcza/metody badawcze, wyniki/najważniejsze osiągnięcia, podsumowanie/wnioski. Oczywiście w zależności od typu artykułu nie wszystkie wymienione elementy muszą być uwzględnione.


>>> Program Konferencji WiTIwKP 
(aktualizacja – 4 października 2022)


>>> Link do spotkań on-line na platformie Google Meet
(link działa tylko w trakcie sesji wg załączonego programu)


>>> Dodaj wydarzenia do swojego kalendarza


Program Konferencji WiTIwKP 5X-1 Program Konferencji WiTIwKP 5X-2 Program Konferencji WiTIwKP 5X-3 Program Konferencji WiTIwKP 5X-4