Program

Szczegółowy program Kongresu będzie dostępny wkrótce.

>>> Ulotka Kongres IE oraz Konferencja WiTIKP 2019 (15 maja)

Ważne terminy:

  • 30 sierpnia – termin nadsyłania artykułów i zgłoszeń
  • 15 września – recenzje artykułów
  • 15 września – wniesienie opłaty
  • 15 września – nadsyłanie ostatecznych wersji artykułów