Płatność

Wpłat należy dokonywać na rachunek:

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

Raiffeisen Bank Polska S.A. oddział Częstochowa

06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

Koniecznie z dopiskiem: Konferencja „Wiedza i technologie”

Uwaga: Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uczelni faktura VAT może być wystawiona jedynie dla podmiotu, który dokonał wpłaty na rachunek.


Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 990 zł. Opłata obejmuje:

  • publikację,
  • nocleg z 28 na 29 września,
  • obiad i śniadanie (29 września),
  • udział w imprezach towarzyszących obchodom jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzani Politechniki Częstochowskiej w dniu 28 września,
  • udział w obchodach jubileuszu 40 lat pracy twórczej prof. dr hab. Marii Nowickiej Skowron w dniu 28 września,
  • udział w Gali Jubileuszowej w dniu 28 września.